Kilka słów o chorobie

Komentowanie nie jest możliwe

Przez określenie mózgowe porażenie dziecięcego rozumiemy niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego w postaci niedowładów i porażeń nerwów, stanów drgawkowych, upośledzenia rozwoju umysłowego, zaburzeń ze strony zmysłów i zachowania, będących następstwem uszkodzenia mózgu znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju lub zaburzeń rozwojowych mózgu. Łączenie w jeden zespół chorobowy różnych postaci takich zaburzeń podyktowane jest wspólnymi dla wszystkich dotkniętych nimi dzieci problemami zdrowotnymi, wychowawczymi i socjalnymi.

Mózgowe porażenie dziecięce spowodowane może być różnymi czynnikami uszkadzającymi ośrodkowy układ nerwowy (OUN) w okresie płodowym, okołoporodowym, a także po urodzeniu.

Do przyczyn związanych z patologią ciąży należą:

 • infekcje wewnątrzmaciczne-toksoplazmoza, cytomegalia, różyczka,
 • konflikt serologiczny (dotyczący grup i podgrup krwi),
 • zatrucie ciążowe,
 • przewlekłe choroby matki,
 • zagrażające poronienie, plamienie, krwawienie w czasie ciąży,
 • leki i używki stosowane przez matkę,
 • wady w budowie narządu rodnego lub łożyska.

Czynniki przyczynowe związane z patologią porodu to:

 •  wcześniactwo (i wynikająca z niego niedojrzałość różnych narządów wewnętrznych, w tym ośrodkowego układu nerwowego i narządów zmysłów),
 • krwawienie śródczaszkowe,
 • hiperbilirubinemia (zbyt wysokie stężenie bilirubiny we krwi),
 • uraz,
 • niedotlenienie.

Z czynników poporodowych znaczenie mają: zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, urazy, wodogłowie.

źródło: www.informed.com.pl

Comments are closed.